آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان ونک - خیابان ونک غربی - شماره ۶۱ - طبقه اول - واحد ۱۰۱

88620561 - 88620562

88620561 - 88620562

Email:Info@parscasting.com

WEB: WWW.PARSCASTING.COM

آدرس کارخانه :  استان سمنان - شاهرود - شهرک صنعتی - بلوار انقلاب - خیابان صنعت 2 - خیابان کوشش 6 - شماره 45  کد پستی : 59338 - 36149

  پیش شماره شاهرود 023

32511873 - 32511874 - 32511875 - 32511655 - 32511656 32511875

 32511595

 Email:Info@parscasting.com

 WWW.PARSCASTING.COM