آدرس دفتر مرکزی : تهران - میدان ونک - خیابان شهید خدامی - خیابان ونک غربی - طبقه اول - واحد 102

021-88620562

Email:Info@parscasting.com

WEB: WWW.PARSCASTING.COM

آدرس کارخانه :  استان سمنان - شاهرود - شهرک صنعتی - بلوار انقلاب - خیابان صنعت 2 - خیابان کوشش 6 - شماره 45  کد پستی : 59338 - 36149

  023-32511655 و 32511656-023

 32511595

 Email:Info@parscasting.com

 WWW.PARSCASTING.COM