بازدید مدیر کل اداره صمت استان سمنان از شرکت ریخته گری دقیق پارس

 

روز شنبه مورخ 13 مهر ماه 1399 مدیر کل محترم اداره صنعت , معدن و تجارت با همراهان محترم از مجموعه ریخته گری دقیق پارس دیدین فرمودند در این بازدید در ابتدا جناب مهندس مخدومی مدیریت محترم کارخانه ضمن استقبال توضیحاتی را در مورد روند فعالیت های شرکت ارائه دادند . 

پس از آن ایشان از واحد مهندسی و توسعه شرکت بازدید کرده وضمن آشنایی مختصر با روند کاری همکاران مان در این بخش با همراهی جناب واعظیان سرپرست محترم ماشین کاری جهت بازدید از دیگر کارگاه ها همراه شدند .

گزارش تصویری این دیدار را می توانید در منوی مدیا بخش گالری تصاویر مشاهده فرمائید .