آزمایشگاه X-Ray

null

کارگاه رادیوگرافی

درصنعت ریخته گری دقیق وساخت پره های توربین در بخش کنترل کیفیت وانجام تست های غیرمخرب (NDT) ،تست رادیوگرافی (RT) یکی از مهم ترین تست ها به شمار می اید که به منظور شناسایی عیوب داخلی که درعمق قطعات رخ می دهد انجام می گردد.

این تست توسط فیلم های رادیوگرافی رایج در دنیا وبا استفاده از دستگاه های اشعه ایکس وگاما ،یعنی با توجه به ضخامت قطعات وپیچیدگی هندسی به طوری که تمام قطعه تحت تست،پوشش داده شود رادیوگرافی می شود.

بعد ازانجام پرتونگاری،فیلم ها در محلی بنام تاریکخانه توسط دستگاه X-Ray film processor  یا همون دستگاه ظهور وثبوت اتوماتیک ظاهر شده،در نهایت فیلم ها توسط مفسرین با تجربه تفسیر می گردد.

کارگاه ریخته گری دقیق پارس درسال 1389 شروع به کارنمود.

تجهیزات این کارگاه شامل : دستگاه X-Ray  ...,X-Ray ... -Film Processor و...