انتصاب مدیران جدید

حسب دستور و صلاحدید مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس مخدومی احکام مدیران جدید شرکت صادر و ابلاغ گردید .

آقای داود لبیکی به سمت مدیر مهندسی و عملیات واحد برونسپاری

آقای دکتر رضا ولی زاده به سمت سرپرست مهندسی محصول

آقای مهندس امیر مهدی شبانی به سمت مدیر مهندسی و تولید کار گاه های اجرایی ریخته گری

آقای مهندس محمد رزازان به سمت مسئول هماهنگ کننده امور اجرایی کارخانه در امور تولید و مشاور بازرکانی و تولید

خانم مهندس مژده نیکجو به سمت سرپرست کنترل کیفی

آقای مهندس محمد رضا زمانی میقان به سمت مدیر پروژه توربین فریم 5

آقای دکتر سجاد واعظیان به سمت مدیر مهندسی و تولید ماشین کاری

آقای مهندس احسان شاه بیکی به سمت مدیر برنامه ریزی

آقای مهندس صلاح الدین ایصافی به سمت مدیر بازرگانی

برای همه عزیزان در تمامی عرصه ها آرزوی موفقیت و سربلندی داریم . متن احکام صادره به شرح ذیل می باشد