افتخارات مجموعه ریخته گری دقیق پارس

چکیده ای از افتخارات مجموعه ریخته گری دقیق پارس که به پاس خدمات ارائه شده دریافت گردیده است را می توانید در این قسمت مشاهده فرمائید.

همچنین برای مشاهده گالری تصاویر مربوط به مجموعه ریخته گری دقیق پارس می توانید از اینجا اقدام فرمائید.