نمایشگاه ها ، کنگره ها و تفاهم نامه ها

شرکت ریخته گری دقیق پارس همواره حضوری کاملاً فعال در همایش های به روز ، کنگره ها ، کنفرانس ها و ...دارد که چکیده ای از این اقدامات به شرح ذیل می باشد :

  • افتتاح دفاتر تحقیق و توسعه
  • پنجمین کنفرانس بین پالمللی جوشکاری و آزمایشات 1400
  • تفاهم نامه با انستیتو توربین گاز
  • تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شاهرود
  • کنفرانس بین المللی imat
  • نمایشگاه تخصصی کار استان سمنان
  • یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران-کیش

      برای مشاهده تصاویر مربوط به موارد ذکر شده می توانید از اینجا اقدام فرمائید.