آزمایشگاه CMM

آزمایشگاه CMM

از دستگاه  CMM در صنایع تولیدی با دقت بسیار بالا استفاده می شود که این دستگاه به علت TOUCHمستقیم قطعه توسط PROBE  از دقت بسیار بالایی برخوردار است اندازه گیری دقیق و تیراژی قطعات استفاه میشود

  • ابعادی زدن تیراژی توسط این دستگاه نیاز به برنامه نویسی دارد که برنامه نویسی آن بر اساس مدل مبنای قطعه انجام می شود

روش انجام CMM :

برای هر قطعه نیاز است یک فیکسچر طراحی شود و بعد از انجام برنامه نویسی می توان برای اندازه گیری تیراژی قطعات استفاده نمود که خروجی کامل ۀآن نیز در پایان ابعادی هر قثطعه به صورت کامل انجام می شود

  • از این دستگاه جهت بررسی دقت ابعادی قطعات استفاده می شود و به دلیل اینکه نقاط تعریف شده ای که در برنامه نوشته شده است را اندازه گیری می کند از دقت و سرعت انجام بالای نیز برخوردار است که البته قابلیت مهندسی معکوس با این دستگاه امکان پذیر نمی باشد.