آزمایشگاه FPI

آزمایشگاه FPI

بازرسی نفوذی فلورسنت   Fluorescent Penetrant Inspection (FPI)

این کارگاه در شرکت ریخته گری دقیق پارس با انجام تست های متعدد و مداوم در صدد جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی است . تا قطعات با بالاترین ضریب ایمنی وارد مرحله بهره وری شوند 

استفاده از دستگاه های به روز , پرسنل مجرب و دوره دیده باعث ارتقا سطح کیفی این واحد گردیده است .

تست عملیات مایعات نافذ :

نحوه انجام آزمون مایعات نافذ ( به ماده‌یی با دانه بنده ایی فوق ریز که قادر است در داخل ترک ها و شکاف ها نفوذ کند، مایع نافذ گفته میشود .) به طور کلی به این شرح میباشد که در این روش سطح قطعه با مایعی رنگی قابل مشاهده یا فلورسنت پوشیده می‌شود. پس از مدتی این مایع در درون شکاف‌ها و حفره‌های سطحی قطعه نفوذ می‌کند. پس از آن مایع از سطح جسم زدوده می‌شود و ماده ظاهر کننده به روی سطح پاشیده می‌شود. اختلاف روشنایی مایع نافذ و ظاهرکننده باعث می‌شود که عیوب سطحی  توسط لامپ فلورسنت ( UV ) مشاهده شوند ، این تست برای ظاهرسازی عیوبی به کار می‌رود که به سطح راه داشته باشد.