سامانه های اداری

سامانه های اداری

همکاران محترم می توانند جهت سهولت در دسترسی به سامانه های اداری شرکت ریخته گری دقیق پارس از لینک های زیر استفاده نمایند .