معرفی شرکت

معرفی شرکت

معرفی مختصر شرکت ریخته گری دقیق پارس

ریخته گری دقیق پارس به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه شرکتهای توربوکمپرسور نفت ( OTC ) و مالک جدید شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور با سیستم های مدیریت نوین و بهره‌گیری از تجربیات موثر گذشته در زمینه تدوین دانش فنی و تکنولوژی ساخت پروژه های داغ انواع توربین های گازی و نیز در اختیار داشتن کارشناسان زبده و مجرب و ابزارآلات مجهز به آخرین فناوری‌های ریخته گری دقیق خدمات خود را در سریعترین زمان بهترین کیفیت و قیمت مناسب برای تولید پروژه های داغ توربین های گازی توربین IGT25 توربین GE-FRAIME 5 , … ارائه می نماید .

 پروژه های انجام شده

 1-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ ثابت ردیف اول توربین IGT25 ( در حال تولید نمونه اولیه ) 2-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ ثابت ردیف دوم توربین IGT25 3-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ ثابت ردیف سوم توربین IGT25 4-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ ثابت ردیف چهارم توربین IGT25 5-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ متحرک ردیف اول توربین IGT25 6-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ متحرک ردیف دوم توربین IGT25 ( در حال تولید نمونه اولیه ) 7-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ متحرک ردیف سوم توربین IGT25 8-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت پره داغ متحرک ردیف چهارم توربین IGT25 9-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت ۳۳ ست نازل ردیف اول توربین گازی GE-FRAIME 5 به همراه کلیه ملحقات 10-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت ۷ ست نازل ردیف دوم توربین گازی GE-FRAIME 5 11-تهیه شناسنامه فنی تدوین تکنولوژی و ساخت ۳ سد نازل ردیف اول و 3 ست نازل ردیف دوم توربین گازی NUOVO PIGNONE

شرکت های طرف قرارداد