کارگاه ماهیچه های سرامیکی

در این کارگاه ماهیچه‌های سرامیکی مورد استفاده در ریخته‌گری دقیق قطعات با ساختارهای توخالی مانند قطعات توربین ساخته می‌شود. ساخت این قطعات شامل مراحل زیر است:

برای شکل دهی این قطعات از فرآیند ceramic injection molding استفاده می‌شود.

ساخت خمیر تزریق (feedstock)

خمیر مورد استفاده در این فرآیند شامل دو جزء کلی بایندرهای پلیمری و پرکننده‌های (filler) سرامیکی است. بسته به ابعاد ماهیچه و نوع فرآیند تخلیه (leach) ماهیچه نوع و نسبت‌های مواد اولیه تغییر می‌کند.

تزریق (injection)

برای شکل دهی این خمیر از دستگاه تزریق ماهیچه‌های سرامیکی استفاده می‌شود. بسته به ابعد قطعات دما و فشار تزریق متغیر است.

پخت قطعات

این مرحله بسیار حساس و زمانبر است و شامل دو مرحله کلی خروج بایندرهای پلیمری و سینترینگ فیلرهای سرامیکی می‌شود. برای جلوگیری از اعوجاج قطعات آن‌ها را در بستری از پودرهای سرامیکی پخت می‌کنند. پخت در کوره‌های الکتریکی انجام می‌شود.

تمیزکاری قطعات

در این مرحله پلیسه‌ها و قسمت‌های اضافی ماهیچه گرفته می‌شود. برای اینکار از ابزارآلات ویژه و انواع سمباده استفاده می‌شود.

استحکام دهی سطحی

این قطعات بسیار ترد و شکننده هستند. برای این کار از دو فرآیند impregnation در محلول‌های سرامیکی و پوشش دهی توسط رزین‌های پلیمری استفاده می‌‍شود.

بازرسی

این مرحله شمل بازرسی‌های چشمی، ابعادی و تسن رادیوگرافی (RT) است. بازرسی چشمی توسط چشم مسلح و میکروسکوپ نوری صورت می پذیرد. کنترل‌های ابعادی توسط انواع گیج‌های کنترلی، کولیس و ضخامت سنج انجام می‌گیرد.

محصولات

در این کارگاه انواع ماهیچه‌های مورد استفاده برای ساخت قطعات داغ توربین‌های IGT-25، IGT-25+، GE frame 5، BBC و … ساخته می شود.