کارگاه موم

در ریخته گری با قالب ماسه ای، مذاب داخل یک قالب ساخته شده از ماسه ریخته می شود و پس از انجماد، شکل قطعه ای را به خود می گیرد که آن را به صورت یک فضای خالی درون قالب ماسه ای ساخته بودیم. اگر به جای قالب ماسه ای، شکل قطعه را در یک پوسته سرامیکی ایجاد کرده و مذاب را درون این پوسته سرامیکی بریزیم، از روشی استفاده کرده ایم که به آن ريخته گري دقيق (Investment Casting) می گویند. در ریخته گری دقیق بر خلاف ریخته گری در قالب ماسه ای، مدل یک بار مصرف است و در داخل قالب سرامیکی ذوب یا سوزانده می شود. جنس مدل در این روش ریخته گری معمولاً از موم یا فوم های مخصوص است.

مراحل تولید قطعه در ریخته گری دقیق به شرح زیر است:

قالب سازی / ساخت مدل مومی / مونتاژ مدل ها / پوشش دهی مدل های مومی با مواد سرامیکی / مواد زدایی از قالب سرامیکی / پخت قالب / ذوب ریزی / تخلیه قطعه از قالب